Disclaimer

E-mail

U kunt ons onder meer bereiken via de e-mail. Het transport van e-mail berichten is echter nooit 100% veilig. Door vertrouwelijke en / of gevoelige informatie zonder encryptie via de e-mail naar ons te versturen, accepteert u het risico dat deze informatie voor derden kenbaar wordt.

Garanties
NCC Group biedt de informatie op deze website aan als een vorm van dienstverlening voor haar cliƫnten en de internetgemeenschap. De op de website verstrekte informatie, dient niet te worden beschouwd als algemeen of juridisch advies. Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de samenstelling van de op deze website verstrekte informatie, kunnen wij niet garanderen dat deze informatie altijd volledig, juist of compleet is. Evenmin garanderen wij dat het gebruik ervan leidt tot de juiste resultaten of dat de informatie geschikt is voor specifieke doeleinden.

Aansprakelijkheid
Wij kunnen niet garanderen dat het gebruik van de informatie op deze website geen inbreuk maakt op de rechten van derden. In geen geval is NCC Group, haar aandeelhouders en/of werknemers, aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit het gebruik van de (informatie op de) website.

Hyperlinks
Een aantal hyperlinks op deze website leidt naar websites die door derden worden onderhouden, waarover NCC Group geen zeggenschap heeft. NCC Group geeft geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie op deze websites. De aanwezigheid van hyperlinks naar websites van derden betekent niet dat wij de inhoud daarvan sponsoren of onderschrijven.

Wijzigingen
De informatie op deze website kan op elk moment door ons worden gewijzigd. We zijn echter niet verplicht om de informatie op de website actueel te houden. Aangezien een escrow arrangement in de meeste gevallen op maat is gesneden naar de specifieke omstandigheden van het geval, dient de op deze website verstrekte informatie niet te worden beschouwd als bindend advies. Voordat u, naar aanleiding van de informatie op de website, een beslissing neemt of tot actie overgaat, raden wij u aan contact op te nemen met NCC Group. Indien u naar aanleiding van de informatie op de website vragen heeft, kunt u vanzelfsprekend altijd contact met ons opnemen.