Software Escrow

Waarom zou u duizenden euro's besteden aan het kopen en ontwikkelen van bedrijfskritische software maar uw investering niet beschermen?

Onze software escrow-oplossingen behoren tot de meest complete en effectieve diensten op de markt. Ze zijn volledig af te stemmen op uw specifieke behoeften. Onze professionele accountteams beschikken over de ervaring die nodig is om klanten te ondersteunen bij het in kaart brengen van hun escrow-behoeften.

Wij nemen bedrijfskritische middelen met toestemming van de leverancier in depot. Als de leverancier dan onverhoopt zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, garanderen wij dat het materiaal toch snel en legaal beschikbaar is voor u als eindgebruiker. U kunt uw bedrijfsactiviteiten vervolgens zonder verstoringen voortzetten.

Software Escrow Risk Assessment Tool

We have created a simple escrow risk assessment tool to help you make informed decisions when determining the potential risk of your current and new business critical software & applications.

The questions are focused on the following areas:

 • Software provider assessment
 • Software application assessment
 • Internal technical assessment
 • Internal operational assessment

Upon completion of the online questionnaire you will be provided with an on screen, high level software risk assessment. Additionally, based on your individual answers, a downloadable, customised escrow risk assessment pdf is created which provides context & explanations about your results along with recommendations for remedial action.

Benefits of the software escrow risk assessment tool

 • Only takes a few minutes to complete
 • Creates a tailored, downloadable pdf based on your individual responses
 • Each section is designed to give you both recommendations and considerations

Start your software escrow risk assessment

 

Wat kan escrow allemaal beschermen?

Onze escrow-services beschermen de beschikbaarheid van bedrijfskritische softwareapplicaties op de lange termijn en kunnen tevens worden gebruikt om te bepalen wie de eigenaar van bepaald materiaal is.

Wat u ook wilt beschermen, NCC Group heeft een passende oplossing.

Wij bieden oplossingen voor:

Software Escrow / Broncode Escrow

Beschermt de broncode van softwareapplicaties, websites en webapplicaties. Beschikbaar voor softwareapplicaties die specifiek zijn geschreven of aangepast voor gebruik door één licentiehouder, maar ook voor kant-en-klare standaardapplicaties waarbij dezelfde software door een aantal licentiehouders wordt gebruikt. Hierdoor kunnen meerdere licentiehouders worden aangesloten bij een overeenkomst die is opgesteld door de leverancier. Er is ook een specifieke dekkingsovereenkomst beschikbaar voor software die nog in ontwikkeling is. Onder deze overeenkomst moet er tijdens het ontwikkelingsproces regelmatig broncode worden gedeponeerd in escrow.

SaaS Assured (Software-as-a-Service)

Met de service SaaS Assured profiteren zowel de aanbieder als de eindgebruiker van de vereiste bescherming dankzij een heldere en kosteneffectieve contractovereenkomst. Onze klanten kunnen ook eenvoudiger gebruikmaken van de cloud en hebben de zekerheid dat de software altijd beschikbaar is.

Registergegevens Escrow

Er zijn escrow-oplossingen beschikbaar voor zowel gTLD's als ccTLD's om bedrijfskritische gegevens te waarborgen namens domeineigenaren en de eindgebruikers. NCC Group is een of van enige twee door het ICANN goedgekeurde escrow-leveranciers van gTLD-gegevens. Wij helpen aanvragers te voldoen aan de door het ICANN voorgeschreven criteria. Dit omvat dagelijkse en wekelijkse leveringen van WHOIS-gegevens aan een goedgekeurde RyDE-agent (Registry Data Escrow). Meer informatie.

Informatie Escrow

Beschermt productontwerpen, productieprocessen, marketingmateriaal en industriële formules. Dit type escrow is specifiek ontworpen voor het beschermen van de groeiende groep bedrijven die de ontwikkeling van specifieke onderdelen van hun bedrijfsvoering uitbesteedt aan gespecialiseerde externe partijen. Deze overeenkomst beslaat alle vormen van bedrijfskritische informatie. Bedrijfskritische gegevens zijn vaak net zo belangrijk als softwareapplicaties. De gegevens die wij momenteel beschermen voor onze klanten, zijn onder andere productontwerpen, productieprocessen, industriële formules, merkmateriaal en reclamecampagnes.

Auteursrechtbescherming Escrow

Beschermt het originele materiaal van de klant en biedt ondersteuning bij de gerechtelijke vervolging of verdediging van claims inzake schending van auteursrechten. Dit type escrow is ontworpen voor het vaststellen van de eigenaar van materiaal, zoals softwareapplicaties, websites, productontwerpen, artwork, originele partituren en modeontwerpen. Hierbij wordt bewijs aangeleverd dat het materiaal door onze klant is ontworpen. Naast het originele materiaal bevat het depot voorontwerpen en plannen die aantonen hoe het materiaal is ontwikkeld, informatie over de eigenaren van het materiaal, bewijs van auteurschap en eventuele relevante arbeidsovereenkomsten voor personeel dat betrokken was bij de ontwikkeling van het materiaal. Bij eventuele claims inzake schending van auteursrechten kan de eigenaar dit gebruiken als bewijs dat het materiaal door hem is gemaakt.

 

Type klant 

Leverancier

Verhoog uw service levels en klanttevredenheid

Wanneer een klant software bij u afneemt, zijn er twee zaken erg belangrijk voor de klant: veiligheid en continuïteit. Dit geldt zeker in het huidige economische klimaat. Het geeft klanten een veilig gevoel wanneer ze weten dat u uitgebreide maatregelen heeft genomen om hun belangen veilig te stellen. U komt uw klant graag tegemoet, maar bent natuurlijk niet van plan uw geheimen prijs te geven. De oplossing is simpel: Escrow.

NCC Group legt uw broncode in escrow, zodat uw klanten een veilig gevoel hebben, terwijl u geen geheimen prijsgeeft.

De Overeenkomst

De inhoud van een escrow-overeenkomst heeft als doel de bedrijfscontinuïteit van de klant te beschermen voor de lange termijn. Dit doen we door de broncode van de door de klant gebruikte applicatie in bewaring te nemen. Maar tegelijkertijd beschermt de overeenkomst de broncode van de leverancier, doordat de broncode in bewaring wordt genomen en onafhankelijk van de klant bewaart wordt door NCC Group.

Indien u als leverancier niet langer in staat bent te voldoen aan uw contractuele verplichtingen, dan betekent dit dat NCC Group de broncode van de gebruikte applicatie uitlevert aan de klant.

Momenten waarom het tot een Release zou kunnen komen zijn:

 • Faillisement;
 • Opheffing van de organisatie;
 • Het niet voldoen aan de bestaande licentieovereenkomst;
 • Verkoop aan derden, waarbij de escrow-overeenkomst niet wordt overgenomen door de nieuwe eigenaren.

NCC Group onderscheidt twee type overeenkomsten, elk afhankelijk van de variëteit van de software en de hoeveelheid klanten. Dit zijn de zogeheten driepartijenovereenkomst en de tweepartijenovereenkomst.

Driepartijenovereenkomst

In een individuele escrow-overeenkomst, ofwel de driepartijen overeenkomst, legt u afspraken vast met één specifieke klant. U gaat dan met één partij een software escrow-overeenkomst aan. Meestal doet u dit als u de software specifiek voor één klant hebt ontwikkeld of wanneer u maatwerk hebt verricht. 

Tweepartijenovereenkomst

Wanneer u, als leverancier, meerdere van uw klanten dezelfde standaardapplicatie biedt, dan kan een tweepartijenovereenkomst erg interessant zijn. Binnen één overeenkomt kunt u al uw klanten (indien gewenst) meenemen, zonder extra onderhandeling of individuele afspraken. Wanneer uw klant wil aansluiten op de overeenkomst, dan kan dit direct gerealiseerd worden. Uw klant krijgt natuurlijk inzage in de overeengekomen condities. NCC Group gaat de overeenkomst met u aan. Het is aan u of u de escrow-kosten doorbelast of verdisconteert. 

Gebruikers

Onder alle omstandigheden de continuïteit van uw bedrijf gewaarborgd

Als begunstigde vertrouwt u erop dat uw leverancier ondersteuning en onderhoud verzorgt voor de geleverde applicaties.

In het huidige economische klimaat zijn bedrijven kwetsbaarder geworden. Zelfs grote en bekende ICT- leveranciers lopen het risico plotseling in de problemen te komen.

Als u applicaties en softwaretoepassingen gebruikt voor belangrijke bedrijfsprocessen, dan zijn veiligheid en continuïteit van groot belang. Dit wordt lastig wanneer de leverancier niet langer in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen.

In dat geval levert NCC Group de oplossing. U kunt een escrow-overeenkomst aangaan met uw leveranciers, wat betekent dat zij de broncode en de bijbehorende beschrijvende materialen in deposit bij NCC Group plaatsen. Wanneer uw leverancier niet langer in staat is de diensten te leveren die met u zijn afgesproken, kan de deposit worden vrijgegeven. U behoudt dan uw bedrijfskritische software.

De Overeenkomst

De inhoud van een escrow-overeenkomst heeft als doel de bedrijfscontinuïteit van de klant te beschermen voor de lange termijn door de broncode van de door de klant gebruikte applicatie in bewaring te nemen. Maar tegelijkertijd beschermt de overeenkomst de broncode van de leverancier, omdat de broncode in bewaring wordt genomen door NCC Group en niet van eigenaarschap veranderd tot de afspraken in de overeenkomst van kracht zijn.

Indien uw leverancier niet langer in staat is te voldoen aan uw contractuele verplichtingen, dan betekent dit dat NCC Group de broncode van de gebruikte applicatie uitlevert aan de klant.

Momenten waarom het tot een Release zou kunnen komen zijn:

 • Faillisement;
 • Opheffing van de organisatie;
 • Het niet voldoen aan de bestaande licentieovereenkomst;
 • Verkoop aan derden, waarbij de escrow-overeenkomst niet wordt overgenomen door de nieuwe eigenaren.

U kunt als eindgebruiker een driepartijen escrow-overeenkomst starten bij NCC Group. In deze individuele escrow-overeenkomst legt u afspraken vast met uw leverancier. 

Adviseurs

Adviseer uw klanten hoe zij hun bedrijfscontinuïteit waarborgen

Als notaris, advocaat, bedrijfsjurist, accountant of strategisch inkoper, beschermt u de juridische of economische belangen van uw klanten. NCC Group heeft afspraken met respectabele kantoren waar juridische en technische expertise gecombineerd wordt.

In het huidige economische klimaat zijn bedrijven kwetsbaar geworden. Zelfs grote en bekende ICT-bedrijven lopen het risico plotseling in de problemen te komen.

Als uw klanten applicaties en softwaretoepassingen gebruiken voor belangrijke bedrijfsprocessen, dan zijn veiligheid en continuïteit van het grootste belang. Maar wat te doen als de leverancier niet langer in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen?

In dat geval levert NCC Group de oplossing: uw klant kan dan een escrow-overeenkomst aangaan met de leverancier. Dit betekent dat de leverancier de broncode en de bijbehorende beschrijvende materialen in depot bij NCC Group plaatst. Wanneer de leverancier niet langer in staat is de afgesproken diensten te leveren, kan het depot worden vrijgegeven. Uw klant verliest dan n iet de bedrijfskritische software.

De juridische verificatie is één van de belangrijkste voordelen van een escrow-overeenkomst. Voordat de gedeponeerde materialen in onze beveiligde kluizen opgeborgen worden, vindt een uitgebreide verificatie van de gedeponeerde materialen plaats. Onze adviseurs geven op vertrouwelijke en onpartijdige wijze advies en ondersteuning bij de totstandkoming van de escrow-overeenkomst.

Software is constant in ontwikkeling. Het is daarom van belang dat bij elke update of bij iedere nieuwe release een nieuw depot ontvangen wordt. Escrow Europe initieert en voert controles uit bij leveranciers en gebruikers. De depots zijn mede hierdoor actueel en komen overeen met de versies die door uw klanten gebruikt worden.

NCC Group heeft juridische adviseurs in dienst die gespecialiseerd zijn in het leveren van escrow-overeenkomsten. In overleg met u kunnen klanten geadviseerd worden over aanpassingen in de overeenkomst.

Gebruikersgroepen

Gebruikersgroepen en gebruikersverenigingen vertegenwoordigen de belangen van softwaregebruikers. Als platform bundelen zij de krachten van individuele gebruikers/leden om de (veranderende) behoeften op een gestructureerde wijze met de software leverancier te delen. Regelmatig vinden er overleg plaats om ervaringen uit te wisselen en functionele eisen in toekomstige releases te bespreken. De toegevoegde waarde en efficiency voordelen zijn voor alle betrokken partijen evident.

Het opzetten en beheren is van een overkoepelende escrow regeling past uitstekend binnen de portefeuille van iedere professionele gebruikersgroep. Escrow Europe speelt hierop in middels een aangepaste Software Escrow arrangement.

De meest in het oog springende verschillende ten aanzien van een reguliere raamovereenkomst zijn:

 • Het bestuur van de gebruikersgroep (of een door het bestuur aangewezen lid) is betrokken bij de jaarlijkse verificatie. Zij kunnen namens alle leden de opgebouwde applicatie testen.
 • Indien er een aanleiding is om het escrow depot op te vragen, zal de procedure door het bestuur worden begeleid. Het bestuur behartigt de belangen van haar leden.
 • Bij daadwerkelijke afgifte zal het bestuur ook namens alle leden op zoek gaan naar een vervangende leverancier of ander alternatief.
 • Niet onbelangrijk is dat door het bundelen van krachten de kosten van de Escrow regeling per deelnemer gunstig uit zullen vallen.
 • Voor de software leverancier biedt deze constructie ook voordelen. Het controleren en beheren van de escrow procedure blijft overzichtelijk. Met één enkele overeenkomst wordt een belangrijk deel van de gebruikers bediend.

Distributeurs

Veel standaard software wordt afgenomen bij een distributeur of Value Added Reseller. Een distributeur kan op twee manieren separaat of gecombineerd gebruik maken van Software Escrow:

 1. Een distributeur zijn eigen belangen waarborgen met een escrow overeenkomst tegen uitval van de software leverancier. Dankzij het escrow depot kan de distributeur dan nog steeds het onderhoud verzorgen voor zijn eigen afnemers. De distributeur is dus de escrow begunstigde in deze.
 2. Aan de andere kant kan een distributeur met toestemming van de software leverancier aan eindgebruikers een escrow regeling aanbieden. Dit ondanks dat de intellectueel eigendomsrechten niet bij hem berust. De intellectueel eigenaar heeft dan het recht om zelf of een vervangende distributeur aan te wijzen. Indien dat niet (tijdig) geschiedt, dan wordt het escrow depot alsnog aan de Escrow begunstigde uitgeleverd.

Ook in situatie waarbij een Distributeur of Value Added Reseller betrokken is, kan NCC Group zorgen voor de gewenste continuïteit.